Business Germany

EXPANSION  

I TYSKLAND

För många stora svenska företag är Tyskland den viktigaste exportmarknaden. Bolag som Ikea och H&M har sina största framgångar på den tyska marknaden.

För företag som för första gången tar steget ut från Skandinavien är det viktigt att ha en genomtänkt strategi för hur man tänker etablera sig i Tyskland. Många gånger är det t.ex. bra att dela upp landet i ett antal geografiska zoner.

Det är bra att känna till den tyska affärskulturen, så att du är förberedd på ett bra sätt. Det är också stora skillnader om du gör affärer i norra eller södra Tyskland.

Många svenska företag ser Tyskland som det naturliga steget efter de nordiska länderna. Framför allt för landets köpkraft.